You are at http://www.geocities.com/carl_i_dagman

Congratulations! You are still alive! Welcome here! You are now visiting me Carl Ingemar Dagman, Sweden Please stay!


GARDELLS EVANGELIUM

Gud älskar syndaren - älskar han även synd?

[ < ]
NED
DOWN
FÖRSTA
SIDAN
FIRST
PAGE
[ > ]

Publiceringsdatum: Tisdag 23 jan. 2001
Författare: Carl Ingemar Dagman
Media: SvD Kultur Kommentar s.6

Webpubliceringsdatum : fredag 4 maj, 2001
Webtitel : "Congratulations! You are still alive!"
Webadress : http://www.geocities.com/carl_i_dagman

COPYRIGHT © 2001 Carl Ingemar Dagman c_i_dagman@hotmail.com

VID CITAT :   K ä l l a n - Carl Ingemar Dagman , "Congratulations! You are still alive!" http://www.geocities.com/carl_i_dagman   -   s k a l l   a l l t i d   a n g e s.
Tack ! för att Du uppskattar mitt arbete.


KOMMENTAR | GARDELLS EVANGELIUM

Gud älskar syndaren - älskar han även synd?

När Jonas Gardell finns på arenan kan ingen undgå Gud. Ingen predikar så som han. Han brottas med sin Gud. Han brottas också med sin publik när han bryter sitt bröd. Och han gör det bra. Medan vi väntar på att få skratta så överrumplas vi plötsligt och oväntat av en formulering som biter sig fast. Och vi som trodde att vi inte brydde oss om Gud inser plötsligt att det gör vi visst. Det var budskapet om Gud som vi vände oss bort ifrån, och det förstod vi först när vi fick höra någon raljera med budskapet som vi förkastat. Ty då uppenbaras det att vi faktiskt bryr oss. Vi känner ju hoppet komma fram och presentera sig: "Tänk om Gud inte är sådan som de sagt, då kanske det finns en Gud för mig också?"

I programmet "Toner för miljoner" i TV4 (15/12) framträdde Jonas Gardell med en sketch som var en svensk variant på Saturday Night Live´s snipiga och dömande "Churchlady". Den gick ungefär så här: "Vacker musik, en underbar kväll, ni ser ut att ha det trevligt. Men allt är inte så bra som ni tror. Tänk efter. Ni sitter ganska obekvämt. Innerst inne mår ni faktiskt ganska dåligt. Om ni bara känner efter. Det är därför jag är så glad att i stunder som dessa kunna säga: det är gott att veta att Gud älskar er, Gud äällsskkaarr dig, han älskar dig såå mycket, han älskar dig precis som du är!!

Bara du ändrar dig!"

Falskheten och dubbelheten och tomheten i mycken förkunnelse blir förlöjligad av Gardell. Skulle Gud älska alla innan de ändrat sig, men sedan de kommit till Gud sluta älska dem om de inte ändrar sig? Å andra sidan: kan en människa uppfyllas av Guds kärlek och sedan förbli densamma?

I ljuset av Jonas Gardells påskpredikan i programmet "Centrum" här om året tvingas man fundera över vad den exakta innebörden i Jonas evangelium egentligen är. Gardell hävdade i programmet att kyrkans lära att Gud älskar syndaren men hatar synden är falsk. Synden och syndaren är ett, därför kan inte Gud älska syndaren utan att älska syndarens synder, annars älskar Gud inte syndaren helt och hållet. Gud skulle alltså inte kunna skilja på synden och syndaren - tro det den som kan!

Om Gud älskar synden, då blir ju Gud och Guds kärlek ett skäl till att fortsätta i synden. Men den som älskar synden älskar orättfärdighet, ty synd är orättfärdighet. Gardells syndare omvänder Gud och gör honom orättfärdig och syndig. En annorlunda väckelsepredikan må man säga.

Men Gardell tror på Gud och har nu i många år på olika sätt ställt frågan om hurudan Gud är. Ingen tid slösas på att fråga huruvida Gud existerar eller inte. Gardell går direkt till kärnfrågan: Hur får vi frid med Gud? På vilka villkor kan vi umgås med Gud? Vem får umgås med Gud?

Gardells Gud solidariserar sig med dem som är längst ner i samhället. För länge sedan beskrev han i ett tv-program Gud som en svart, lesbisk, överviktig, arbetslös, ensamstående flerbarnsmamma. Vi kan alltså inte tala om Gud på något annat sätt än i mänskliga termer. Men träffar Gardell rätt? Måste en läkare bli sjuk för att kunna rädda liv? Måste en förälder bli kriminell för att rädda ett barn som blivit brottsling? Är en förälders kärlek till sitt barn, vars liv förstörs av knark, alkohol eller något annat, inte äkta såvida inte man älskar också det som är orsaken till att barnets liv förstörs? Är det rimligt att inte bekämpa det som förstör våra barns liv? Om det inte ens är rimligt för människor, huru mycket mindre är det då rimligt för Gud, såvitt vi talar om en god Gud? Menar Gardell att Jesus Kristus, Guds Son och världens Frälsare, som själv var utan synd, men av människor blev framställd som och gjord till synd, också verkligen var en syndare, en kriminell, eller varför icke också en sexuellt avvikande person?

Nej, vad man fordrar av en som skall frälsa från synden, det är att han själv inte blir övervunnen av synden.

Det ovanliga men friska med Gardell är att han sysslar med Gud lika öppet och oblygt som då han pratar om homosexualitet, visserligen på nöjesestraderna och mot god ersättning, men i alla fall. Det är också gott att han så starkt hävdar Guds kärlek till syndare. Det är mycket gott att han så tydligt hävdar Guds solidaritet med förtryckta. Men i fråga om synden hamnar han i motsättning till både naturen och det av Gud upplysta förnuftet.

Synden är ju ingen inbillning utan motsvarar något verkligt. Synden är nämligen intet annat och intet mindre än namnet på det som skiljer människan från Gud och därmed förhindrar sann kännedom om Gud. Synden kan antingen förklaras bort eller tas bort, men att undgå begreppet är omöjligt. Gardell tycks mena att han funnit en ny metod: Gud älskar synden hos syndaren. Därmed skulle det inte finnas någonting hos synden som skiljer oss från Gud, vi skulle kunna leva både i synd och i Gud samtidigt. Antingen är då synden något gott, eller så älskar Gud det som gör oss ont!

Vilka frågeställningar är det hos Gardell som lett honom till denna begreppsupplösande teologi? Och varifrån hämtar han denna insikt om Gud? På vad grundar han sina teser? Bibeln? I så fall: hur läser han den?

Carl Ingemar Dagman

Habo

För bara 40 SEK per månad !! SÖK NU i Nationalencyklopedin!

Det tar bara ett par minuter att bli registrerad.
Sedan kan Du ha ständig tillgång till ständigt uppdaterad kunskap från ett uppslagsverk som kan tävla med de bästa i världen!
Det är inte dåligt av "lilla" Sverige!!
Pröva en månad - du kan säga upp dig när Du vill!
Jämför med vad en PC/DATA tidning kostar, typ 60 SEK !

[ < ]
[ ^ ]
FÖRSTA
SIDAN
FIRST
PAGE
[ > ]

God With You! / CID Sweden

carl_i_dagman@yahoo.com

This page was updated Wednesday May 30, 
2001 years after the first coming of Christ Jesus our Lord and Saviour

Denna sida skapades fredagen den 4 maj 2001
COPYRIGHT © 1999-2002 Carl Ingemar Dagman c_i_dagman@hotmail.com

This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page