You are at http://www.geocities.com/carl_i_dagman

Congratulations! You are still alive! Welcome here! You are now visiting me Carl Ingemar Dagman, Sweden Please stay!


GARDELLS EVANGELIUM OCH SYNDEN

Jesus skiljer på synd och syndare


< < BACK TO ARTICLES LIST PAGE
< < BAKÅT TILL ARTIKEL­LISTAN
NED  DOWN
FÖRSTA SIDAN
FIRST PAGE

Publiceringsdatum: 2001-03-14 onsdag

Författare: Carl Ingemar Dagman

SvD SYNPUNKT (s.23 Nyhetsdelen)


GARDELLS EVANGELIUM OCH SYNDEN

Jesus skiljer på synd och syndare

Är Gardells evangelium mot Kristus? Liksom i förbigående lyckades Jonas Gardell (26/1 SvD Kultur sid 8) reducera sitt eget mångårigt framförda evangelium till en bisats. Och ordet synd betydde inte synd utan synd betydde sådant som inte var synd! Det är förklaringar som saknar stöd i hans egna texter.

Återigen till saken:

Gardell har åtminstone från 1991-92 attackerat den kristna kyrkans traditionella lära att Gud älskar syndaren men hatar synden.

1995 eller tidigare kompletterar Gardell sin kritik mot kyrkans lära med en ny självpåhittad lära att sätta i dess ställe: syndaren och synden är ett kött, de kan inte skiljas åt.

I Gardells förord till utställningen ”Ecce Homo” (1998) spelar hans läror en tung teologisk roll. Denna viktiga del av förordet framfördes i TV som en påskpredikan (före premiären), och förordet har nu senast tryckts i ”Oskuld och andra texter” (2000/2001).

Kyrkan håller sig i detta stycke till Skriften, vars lära är att Gud sänt sin Son för att frälsa världen just därför att Gud sakenligt inte kan rädda människan utan att först ta bort hennes synd.

Guds kärlek visar sig i att han anordnat frälsning för den evigt dödsdömda människan. Denna frälsning gäller alla: alla eftersom alla är syndare, alla eftersom det inte finns någon synd som inte kan borttagas, alla – både jude och hedning – eftersom människans natur är densamma.

Någon frälsning utan syndborttagande känner inte Skriften. Att säga att Gud älskar alla människor men att han inte befriar oss från synden är det mest kärlekslösa och hopplösa man kan säga till en människa. Någon frälsning ”i” synden känner varken Skriften eller någon annan religion värd namnet.

Enligt Gardells evangelium kan inte synden åtskilja människan från gemenskap med Gud, vi är alla Guds barn, utan omvändelse, utan ånger, utan tro, utan ett nytt liv i helgelse i Kristus. Vilken dårskap! Den mest okunnige förstår bättre!

Gardells evangelium innebär att ingen skilsmässa mellan syndaren och synden kan äga rum! Men Gud påstås ändå älska syndaren (trots att han inget gör för att rädda syndaren!) och därför också synden hos syndaren.

Skriftens tydliga lära är att synden och syndaren är ett hos den ogudaktige, och att just detta sakförhållande kräver en frälsningsgärning från Guds sida.

Att säga att synden och syndaren är ett hos Guds barn är att förneka Kristus och göra Guds kärlek till en hånfull och meningslös fras. Jonas Gardell är bekännande kristen, men han motiverar inte sin offentligt och aggressivt drivna lära. Allt detta kunde kvitta om det inte vore för två omständigheter:

1. Hans lära anses såsom kristen av präster och biskopar med ärkebiskopen i spetsen, hans stora publik kan därmed få intrycket att han talar rätt om Gud.

2. Hans lära gör Jesus till en lögnare, ty ändamålet med Kristi människoblivande var att skilja oss syndare från synden på det att vi skulle kunna förenas med Gud.

CARL INGEMAR DAGMAN

Habo

För bara 40 SEK per månad !! SÖK NU i Nationalencyklopedin!

Det tar bara ett par minuter att bli registrerad.
Sedan kan Du ha ständig tillgång till ständigt uppdaterad kunskap från ett uppslagsverk som kan tävla med de bästa i världen!
Det är inte dåligt av "lilla" Sverige!!
Pröva en månad - du kan säga upp dig när Du vill!
Jämför med vad en PC/DATA tidning kostar, typ 60 SEK!

< PREV PAGE // BAKÅT    UP^ to TOP^ // UPP^ till TOPPEN^    NEXT PAGE > // NÄSTA SIDA >

God With You! / CID Sweden

carl_i_dagman@yahoo.com

This page was updated Thursday May 17, 02.40 pm , 2001 years after the first coming of Christ Jesus

Den här sidan skapades fredagen den 4 maj 2001

COPYRIGHT © 2001 Carl Ingemar Dagman c_i_dagman@hotmail.com

This page hosted by GeoCitiesGet your own Free Home Page