You are at http://www.geocities.com/carl_i_dagman

Congratulations! You are still alive! Welcome here! You are now visiting me Carl Ingemar Dagman, Sweden Please stay!


Carl Ingemar Dagman:

Omöjligt skilja på tro och etik

RÖSTA HÄR!
NED
DOWN
FÖRSTA
SIDAN

Publiceringsdatum: Fredag 16 sep. 1994
Författare: Carl Ingemar Dagman
Media: Broderskap, DEBATT * Nr 37 * 1994
s. 4-5

Webpubliceringsdatum : Torsdag 18 april, 2002
Webtitel : "Congratulations! You are still alive!"
Webadress : http://www.geocities.com/carl_i_dagman

COPYRIGHT © 1999-2002 Carl Ingemar Dagman c_i_dagman@hotmail.com
VID CITAT :   K ä l l a n - Carl Ingemar Dagman , "Congratulations! You are still alive! Welcome to Carl Ingemar Dagman! - KRISTENDOM & SAMHÄLLE" http://www.geocities.com/carl_i_dagman   -   s k a l l   a l l t i d   a n g e s.
Tack ! för att Du uppskattar mitt arbete.

Broderskap Nr 37 * FREDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 1994

DEBATT

Carl Ingemar Dagman:

Omöjligt skilja på tro och etik

  När Alf Svensson hävdar att man kan åtskilja kristen tro och etik gör han uppror mot Bibeln och avkristnar den etik han envist kallar kristen. Men detta faktum vill kds inte kommentera i valrörelsen.   Senast vägrade Hardy Hedman, sakkunnig hos Alf Svensson, att bemöta detta faktum i Riksradions program Tendens, skriver Carl Ingemar Dagman.
De enda falska profeterna Jesus varnar för är de som har fårakläder, de som har kristet namn och kristna dygder, men ändå förråder fåraherden, Kristus. När Alf Svensson hävdar att ”man måste skilja mellan kristen troslära och kristen etik” gör han uppror mot Bibeln. Likt ormen i paradiset påstår han att etisk kunskap är bättre än lydnad.
  KRISTEN ETIK bestäms och definieras av Kristus, ingen annan. Från Kristus utgår den kristna etiken, i Honom har den sitt liv och utan Kristus dör den. Den kan aldrig tvingas fram ens hos de troende, den motiveras endast av den i Kristus uppenbarade Guds kärlek.
  KRISTEN ETIK är Kristi etik. Kristen etik är Kristi lag. Den är Kristi liv och lära som exempel. Ingen annan etik än Kristi egen är kristen etik.

Följa Kristus
  Kristen etik förutsätter tron och Kristus, annars är den inte kristen. Kristen etik är läran om en kristen människas helgelse, läran om en kristen människas goda gärningar. Den ser på Kristus som exempel och har Gud och evigheten för ögonen.
  Kristen etik är alltså att följa och efterfölja Kristus, hans liv och lära som exempel. Kristi tro och etik är självutgivandets, självförsakandets och korsets väg.
  För vem gäller då den kristna etiken? Kristen etik är kristen. Den gäller enbart de troende, de som är och vill vara Kristi lärjungar.
  Först muslim, sedan islams etik. Först buddist, sedan buddistisk etik. Först jude sedan Mose lag och etik. Först kristen, sedan kristen etik.

Inte två herrar
  Först Kristus, därefter Kristi etik. Först komma till Kristus, sedan efterfölja. Först Kristus som gåva genom tron, därefter Kristi liv som lydnad och exempel och föredöme i tjänst för Gud och medmänniskor.
  Ingen kan tjäna två herrar. Ett ont träd bär ond frukt i enlighet med sin natur, oavsett hur mycket man vårdar det. Ett gott träd bär god frukt i enlighet med dess goda natur. Först tron, sedan trons gärningar. Först ett gott hjärta, sedan kommer goda gärningar av sig själva. Först Guds kärlek i hjärtat, sedan kärlek till alla, även fiender så som vi ser hos Kristus. Först Anden, sedan Andens frukter. Först helig, sedan heligt liv. Först vara och sedan göra, icke tvärtom.

Vakna upp
  Herr Svensson upphäver Jesu och Guds Ord, han avkristnar den etik han likväl med obotfärdig envishet kallar kristen. Under sken av att vilja hävda den kristna etiken, Kristi etik, upphäver han den.
  Det enda kds kan lära oss är att vakna upp ur vår andliga sömn och icke godta som kristet allt det som kallas så. Ingen rörelse, inte ens Uppsala-sekten som själva kallar sig Livets Ord är ett större hot mot kristen tro och kristen etik än kds.
  Ty kds når ut våldsamt effektivt i medierna genom sin milde och fromme ledare Alf Svensson allt sedan intåget till riksdag och regering, särskilt under jubileumsåren 1993 och 1994.
  Kds åtskiljer det Gud förenat i Kristus, förfalskar kristen etik. Kds bedrar offentligt Kristus och väljarna. Men det vägrade Hardy Hedman, Alf Svenssons teologiske expert, att kommentera i Tendens (P1 5/9), programledaren fick inget svar på om man kan åtskilja etiken från tron. Hedmans dåliga samvete var uppenbart när han flydde frågan.
  Kds hugger bort tron, därmed Kristus, och avkristnar sig själva för att vinna väljare som inte är kristna. Men för att behålla kristna som väljare måste partiet behålla sin kristna etikett som är egentillverkad, avkristnad och osann.
  Kds argument är sakligt omöjliga och marknadsföringen därför falsk. I bästa fall vet de inte vad de pratar om i sin viktigaste profilfråga. Det synes logiskt och nödvändigt att avkräva en ideologisk, etisk städning innan man ger dem nytt förtroende.
CARL INGEMAR DAGMAN
Jönköping

För bara 40 SEK per månad !! SÖK NU i Nationalencyklopedin!

Det tar bara ett par minuter att bli registrerad.
Sedan kan Du ha ständig tillgång till ständigt uppdaterad kunskap från ett uppslagsverk som kan tävla med de bästa i världen!
Det är inte dåligt av "lilla" Sverige!!
Pröva en månad - du kan säga upp dig när Du vill!
Jämför med vad en PC/DATA tidning kostar, typ 60 SEK !

[ ^ ]
RÖSTA HÄR!
FÖRSTA
SIDAN

God With You! / CID Sweden

carl_i_dagman@yahoo.com

Denna sida uppdaterades tisdag 7 maj,
2002 år efter Kristi Jesu födelse

Denna sida skapades onsdagen den 17 april 2002
COPYRIGHT © 1999-2002 Carl Ingemar Dagman c_i_dagman@hotmail.com

This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page