You are at http://www.geocities.com/carl_i_dagman

Congratulations! You are still alive! Welcome here! You are now visiting me Carl Ingemar Dagman, Sweden Please stay!


OM OSMO VALLO OCH RÄTTVISAN

Svenska rättsapparaten förlorar i trovärdighet

RÖSTA HÄR!
NED
DOWN
FÖRSTA
SIDAN

Publiceringsdatum: Torsdag 26 aug. 1999
Författare: Carl Ingemar Dagman
Media: Nya Dagen, DEBATT

Webpubliceringsdatum : Onsdag 17 april, 2002
Webtitel : "Congratulations! You are still alive!"
Webadress : http://www.geocities.com/carl_i_dagman

COPYRIGHT © 1999-2002 Carl Ingemar Dagman c_i_dagman@hotmail.com
VID CITAT :   K ä l l a n - Carl Ingemar Dagman , "Congratulations! You are still alive!" http://www.geocities.com/carl_i_dagman   -   s k a l l   a l l t i d   a n g e s.
Tack ! för att Du uppskattar mitt arbete.

Nya Dagen TORSDAGEN DEN 26 AUGUSTI 1999

DEBATT

OM OSMO VALLO OCH RÄTTVISAN

Svenska rättsapparaten förlorar i trovärdighet

"Osmo Vallo och hans mor kan för lång tid framåt finnas kvar som en hörnsten i upprensningen av den svenska rättsapparaten som håller på att förlora allt mer av sin trovärdighet."

   Osmo Vallo dog förmodligen av övervåld i händerna på polismän. Att det var övervåld hävdar tolv vittnen, mot två som talar i egen sak, efter att polisen beordrat vittnen att tiga och en städfirma att städa rent från blod utan att någon brottsplatsundersökning gjorts vare sig före eller efter.
  Min artikel utgår från programmet Striptease tisdagen den 8 juni.
  Men Osmo Vallo var ju en missbrukare, han gjorde ingen glad, han gjorde ingen nytta. Så varför göra väsen av det?
  För Osmo Vallos mamma finns ingen som kan ersätta honom.
  Någon skrev om Hitlertiden att när de grep och misshandlade kriminella så teg vi, när de grep och misshandlade homosexuella så teg vi, när de grep och misshandlade sinnessjuka så teg vi, när de grep och misshandlade zigenare och judar så teg vi, när de grep och misshandlade kommunister så teg vi, när de grep och misshandlade katoliker så teg vi, men när de grep och misshandlade (oss) protestanter så fanns det ingen kvar som kunde protestera.
  Vad betyder det att förgripa sig på en misstänkt? Om det sker på en utstött i dag: hur vet jag att det inte är jag som anses utstött i morgon?
  Jo, det betyder att man bryter lagen, ty oskyldig är man till dess man fått sin sak prövad i domstol. Hittills har polisen, åklagarväsendet och rättsmedicinalverket alla förskapat sig själva till ljusets änglar görande allt rätt och inget fel, och alla har de lagt skulden på den enligt tolv vittnen oskyldige.
  Osmo Vallo kanske faller i glömska, och dessa förut okända makthavare som nu bara blivit ökända är säkert snart borta ur medvetandet.

   Det kan dock gå annorlunda. Osmo Vallo och hans mor kan för lång tid framåt finnas kvar som en hörnsten i upprensningen av den svenska rättsapparaten som håller på att förlora allt mer av sin trovärdighet.
  Och dessa som fegt spelat med i det som redan nu ser ut som uppenbart försök till manipulation av sanning, lag och rättvisa, kommer man att nämna som exempel att ta varning av kanske för lång tid framåt.

   Hur är det möjligt att överåklagaren kan uppfatta sitt uppdrag så att han dels agerar enbart och i allt han säger såsom vore han försvarsadvokat åt dem som han ska undersöka åtalsgrund emot, och dels såsom vore han domare i det han föregriper vad domstolen ensam är satt att avgöra?
  När överåklagare Ingemar Erviken säger (ordagrant): "Jag har nu det material som jag behöver för att konstatera att det går inte att styrka vållande till annans död eller misshandel" (Striptease, SVT2, tisdagen 8 juni), då är det en oavsiktlig försägelse. Han avslöjar att syftet med hans uppdrag har varit att söka grunder icke både för och emot, utan endast emot ett åtal. Inte i första hand söka grunder emot och i andra hand för ett åtal, men enbart och endast det allena har varit syftet: att finna skenfagra formella skäl emot ett åtal. Och detta har skett genom undertryckande av det han inte vill veta av, och framhävande av sådant som redan innan det hade bemötts och vederlagts.

   Detta är typiskt för en stat i begynnande upplösning, man urholkar lagarna och överskrider gränserna för vars och ens uppdrag.
  Det synes mig som ödesavgörande att pressens frihet och rättigheter förstärks och offentlighetsprincipen utökas, makthavare ska tvingas ställa upp på intervjuer!
  Jag sitter inte inne med expertkunskaper vare sig i fallet i sig eller i juridik i allmänhet. Jag skriver detta i egenskap av samhällsmedborgare med en uppfattning om medmänniskan, rättssamhället och rättfärdighet som präglats av vad som närmast kan etiketteras som evangelisk-luthersk Kristustro.

CARL INGEMAR DAGMAN

Habo

För bara 40 SEK per månad !! SÖK NU i Nationalencyklopedin!

Det tar bara ett par minuter att bli registrerad.
Sedan kan Du ha ständig tillgång till ständigt uppdaterad kunskap från ett uppslagsverk som kan tävla med de bästa i världen!
Det är inte dåligt av "lilla" Sverige!!
Pröva en månad - du kan säga upp dig när Du vill!
Jämför med vad en PC/DATA tidning kostar, typ 60 SEK !

[ ^ ]
RÖSTA HÄR!
FÖRSTA
SIDAN

God With You! / CID Sweden

carl_i_dagman@yahoo.com

Denna sida uppdaterades tisdag 7 maj,
2002 år efter Jesu Kristi födelse

Denna sida skapades onsdagen den 17 april 2002
COPYRIGHT © 1999-2002 Carl Ingemar Dagman c_i_dagman@hotmail.com

This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page